Kontakt

Copyright Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
1996-2021

Album vyšlo také v limitovaném nákladu, ke kterému bylo navíc přiloženo DVD. To obsahovalo dokument o nahrávání desky a další hudební bonusy.

12.9.2005 EMI/Parlophone 00946-337958-2-2
Producent: Nigel Godrich
46:53

Fine line (3:05)
How kind of you (4:47)
Jenny Wren (3:47)
At the mercy (2:38)
Friends to go (2:43)
English tea (2:12)
Too much rain (3:24)
A certain softness (2:42)
Riding to vanity fair (5:07)
Follow me (2:31)
Promise to you girl (3:10)
This never happened before (3:26)
Anyway (3:50)

Dokumentary - Between chaos and creation
Studio performance video - Fine line
Animated piece - Line art
Instrumental tracks - Anyway, At the mercy, Riding to vanity fair
Menu piece - How kind of you

Fine line
(McCartney)

There is a fine line between recklessness and courage
it's about time, you understood which road to take.
It's a fine line, your decision makes a difference
get it wrong, you'll be making a big mistake.

Come home brother, all is forgiven
we all cried when you were driven away.
Come home brother, everything is better
everything is better when you come home and stay.

Whatever's more important to you
you've got to change what you wanna do.
Whatever's more important to be
that's the view that you've gotta see.

There is a long way between chaos and creation
if you don't say, which one of these your gonna choose.
It's a long way and if every contradiction
seems the same it's a game that your bound to loose.

Come home brother, all is forgiven
we all cried when you were driven away.
Come home brother, everything is better
everything is better when you come home and stay.

Come on back, come on back
come on back to me!

It's a fine line
it's a fine line ...

Whatever's more important to you
you got to choose what you want to do.
Whatever's more important to be
that's the thing that you gotta see.

© 2005 MPL Communications Ltd.
Mezi bezohledností a odvahou vede tenká čára
Chce to čas a tys pochopil, kterou cestou se vydat
Je to tenká čára a záleží, jak se rozhodneš
Jestli špatně, tak uděláš hodně velkou chybu

Pojď domů, brácho, vše je odpuštěno
Tekly nám slzy, když tě odváželi
Pojď domů, brácho, všechno půjde líp
Všechno půjde líp, když přijdeš domů a zůstaneš

Co ti vlastně přijde důležité?
Když chceš, můžeš všechno změnit
Co je vlastně vůbec důležité?
Nad tímhle se musíš zamyslet

Mezi chaosem a výtvorem vede dlouhá cesta
A tys ještě neřekl, co z těch dvou sis vybral
Je to dlouhá cesta a jestli všechny rozpory
Znamenají jedno a totéž, pak jde o hru, kterou projedeš

Pojď domů, brácho, vše je odpuštěno
Tekly nám slzy, když tě odváželi
Pojď domů, brácho, všechno půjde líp
Všechno půjde líp, když přijdeš domů a zůstaneš

Pojď zpátky, pojď zpátky
Pojď zpátky ke mně!

Ta tenká čára
Ta tenká čára...

Co ti vlastně přijde důležité?
Když chceš, můžeš všechno změnit
Co je vlastně vůbec důležité?
Nad tímhle se musíš zamyslet

© 2007 Petra Šrámková

How kind of you
(McCartney)

How kind of you to think of me
when I was out of sorts
it really meant a lot to be
in someone else's thoughts
someone else's mind
someone else as kind, as you.

The thoughtfulness you showed has made
a difference in my life
I won't forget how unafraid
you were that long dark night
I thought that all was lost
I thought I'd never find
a someone quite as kind, as you.

I thougt my faith had gone
I thought there couldn't be
a someone who was there for me.

How kind of you to stick by me
during the final bout
and listen to the referee
as I was counted out
I thought my time was up
I thought I'd never find
a someone as kind, as you.

I thought my faith had gone
I thought there couldn't be
a someone who was there for me.

How kind of you to think of me
how kind of you.

© 2005 MPL Communications Ltd.
To bylo od tebe hezké, že jsi na mě myslela
Když jsem byl mrzutý
Opravdu to znamenalo hodně
Vědět, že někdo na tebe myslí
Někdo tě má plnou hlavu
Někdo tak hodný, jako jsi ty

Ta tvoje zadumanost
Rozdělila můj život
Nikdy nezapomenu, jak statečná
Jsi byla tehdy té dlouhé noci
Myslel jsem, že už je všechno v tahu
Napadlo mě, že už nikdy nenajdu
Někoho tak hodného, jako jsi ty

Myslel jsem, že jsem ztratil svou víru
Napadlo mě, že není možné
Aby tu byl někdo kvůli mně

To bylo od tebe hezké, že jsi byla při mně
V tom posledním kole
A slyšela jsi rozhodčího
Jak mě odpočítává
Myslel jsem, že se můj čas naplnil
Napadlo mě, že už nikdy nenajdu
Někoho tak hodného, jako jsi ty

Myslel jsem, že jsem ztratil svou víru
Napadlo mě, že není možné
Aby tu byl někdo kvůli mně

To bylo od tebe hezké, že jsi na mě myslela
Moc hezké

© 2007 Petra Šrámková

Jenny Wren
(McCartney)

Like so many girls
Jenny Wren could sing
but a broken heart
took her song away.

Like the other girls
Jenny Wren took wing
she could see the world
and its foolish ways.

How we spend our days
casting love aside
losing sight of life
day by day.

She saw poverty
breaking up her home
wounded warriors
took her song away.

But the day will come
Jenny Wren will sing
when this broken world
mends its foolish ways.

Then we'll spend our days
catching up on life
all because of you
Jenny Wren.

You saw who we are
Jenny Wren.

© 2005 MPL Communications Ltd.
Jenny Wren uměla zpívat
Jako spousta jiných holek
Ale její píseň utichla
Když měla zlomené srdce

Jenny Wren uměla létat
Jako spousta jiných holek
A mohla tedy vidět svět
A všechna jeho bláznovství

A jak jsme trávili všechen čas
Lásku zahazovali
Ztráceli přehled o životě
Den za dnem

Viděla bídu
Jak jí ničí domov
Zraněné vojáky
A její píseň utichla

Ale Jenny Wren bude znovu zpívat
Až přijde ten den
Až tenhle rozbitý svět
Spraví všechna ta svá bláznovství

Pak strávíme všechen čas
Doháněním života
A to jen kvůli tobě
Jenny Wren

Ty jsi viděla, co my jsme to zač
Jenny Wren

© 2007 Petra Šrámková

At the mercy
(McCartney)

At the mercy, at the mercy
at the mercy of a busy road
who can handle such a heavy load?

At the mercy, at the mercy
at the mercy of a busy day
we can think of nothing more to say.

If you show me love, I won't refuse
I know you'd never make me choose
between the love I've got and the love I'd lose.

Sometimes I'd rather run and hide
then stay and face the fear inside.

At the mercy, at the mercy
at the mercy of a busy day
who can bear to turn their head away?

At the mercy, at the mercy
at the mercy of a busy road
we can watch the universe explode.

If you take me up, I won't say no
I guess you'd rather see me grow
into a better man than the one you know.

Sometimes my head is hanging low
it's time to get on with the show.

At the mercy, at the mercy
at the mercy of a busy day
I can think of nothing more to say.

© 2005 MPL Communications Ltd.
V soucitu, v soucitu
V soucitu přeplněné ulice
Kdo odveze tak těžký náklad?

V soucitu, v soucitu
V soucitu dne plného práce
Myslíme si, že už nemáme co dodat

Když mi ukážeš lásku, pak neodmítnu
Vím, že mi nikdy nedáš na výběr
Mezi láskou, co mám, a láskou, co ztrácím

Občas bych radši utekl a schoval se
Než abych zůstal a čelil tomu vnitřnímu strachu

V soucitu, v soucitu
V soucitu dne plného práce
Kdo vydrží ty jejich netečné pohledy?

V soucitu, v soucitu
V soucitu přeplněné ulice
Vidíme, jak vesmír vybuchuje

Když mě zvedneš, neřeknu ne
Mám pocit, že bys mě radši viděla dospět
V lepšího člověka místo toho, kterého znáš

Občas chodím s hlavou svěšenou
To je čas, kdy bych měl pokračovat v show

V soucitu, v soucitu
V soucitu dne plného práce
Myslím si, že už nemám co dodat

© 2007 Petra Šrámková

Friends to go
(McCartney)

I've been waitin on the other side
for your friends to leave so I don't have to hide
I prefer they didn't know
so I've been waiting on the other side
for your friends to go.

I've been sliding down a slippery slope
I've been climbing up a slowly burning rope
but the flame is getting low
I've been waitin' on the other side
for your friends to go.

You never need to worry about me
I'll be fine on my own
someone else can worry about me
I've spent alot of time on my own
I've spent alot of time on my own.

I've been waitin' till the danger past
I don't know how long the storm is gonna to last
if we're gonna carry on
I'll been waiting on the other side
till your friends are gone.

So tell me what I wanna know
I'll be waiting on the other side
for your friends to go.

Someone else can worry about me
I've spent alot of time on my own
I've spent alot of time on my own.

I've been waiting on the other side
for your friends to leave so I don't have to hide
I prefer they didn't know
so I've been waiting on the other side
for your friends to go.

I've been waiting on the other side
I've been waiting on the other side
for your friends to go.

© 2005 MPL Communications Ltd.
Čekám na druhé straně
Až tvý kámošky odejdou, takže se nemusím schovávat
Mám radši, když o mně nevědí
Takže čekám na druhé straně
Až tvý kámošky odejdou

Sjíždím dolů po kluzkém svahu
Šplhám po pomalu hořícím laně
Ale ten plamínek je mizerný
Takže čekám na druhé straně
Až tvý kámošky odejdou

Nemusíš se o mě strachovat
Já to přece zvládnu sám
On už se někdo najde, kdo se bude starat
Už dlouho jsem totiž úplně sám
Už dlouho jsem totiž úplně sám

Čekám, dokud tu nebude bezpečno
Nevím, jak dlouho může trvat bouřka
Jestli to máme udržet dál
Tak já počkám na druhé straně
Dokud tvý kámošky neodejdou

Tak mi už řekni to, co chci vědět
Já počkám na druhé straně
Až tvý kámošky odejdou

On už se někdo najde, kdo se bude starat
Už dlouho jsem totiž úplně sám
Už dlouho jsem totiž úplně sám

Čekám na druhé straně
Až tvý kámošky odejdou, takže se nemusím schovávat
Mám radši, když o mně nevědí
Takže čekám na druhé straně
Až tvý kámošky odejdou

Čekám na druhé straně
Čekám na druhé straně
Až tvý kámošky odejdou

© 2007 Petra Šrámková

English tea
(McCartney)

Would you care to sit with me
for a cup of English tea
very twee, very me
any sunny morning.

What a pleasure it would be
chatting so delightfully
nanny bakes, fairy cakes
every Sunday morning.

Miles of miles of English garden
stretching past the willow tree
lines of holly, hocks and roses
listen most attentively.

Do you know the game crochet
peradventure we might play
very gay, hip hooray
any sunny morning.

Miles of miles of English garden
stretching past the willow tree
lines of holly, hocks and roses
listen most attentively.

As a rule the church bells chime
when it's almost supper time
nanny bakes, fairy cakes
any sunny morning.

© 2005 MPL Communications Ltd.
Mohl by sis sednout a dát si se mnou
Šálek anglického čaje?
Velmi delikátního, ode mě
V prosluněném ránu

Bylo mi opravdu potěšením
Vést tak roztomilý rozhovor
Chůva peče skvělé koláčky
Pokaždé v neděli ráno

Míle a míle anglické zahrady
Rozprostírají se od vrby dál a dál
Spousta cesmín, bílého vína a růží
Pečlivě naslouchej

Jestlipak znáš hru jménem kroket?
Nejsem si jistý, že bychom si mohli zahrát
Je velmi zábavný, hip hurá
V prosluněném ránu

Míle a míle anglické zahrady
Rozprostírají se od vrby dál a dál
Spousta cesmín, bílého vína a růží
Pečlivě naslouchej

Kostelní zvon dává vědět vždycky přesně
Že už je večeře čas
Chůva peče skvělé koláčky
Pokaždé v neděli ráno

© 2007 Petra Šrámková

Too much rain
(McCartney)

Laugh, when your eyes are burning
smile, when your heart is filled with pain.

Sigh, as you brush away your sorrow
make a vow, that's it's not going to happen again.

It's not right, in one life
too much rain.

You know the wheels keep turning
why do the tears run down your face.

We use to hide away our feelings
but for now, tell yourself it won't happen again.

It's not right, in one life
too much rain.

It's too much for anyone, too hard for anyone
who wants a happy and peaceful life
you've gotta learn to laugh.

Smile, when your spinning round and round
sigh, as you think about tomorrow
make a vow, that your gonna be happy again.

It's all right, in your life
no more rain.

It's too much for anyone, too hard for anyone
who wants a happy and peaceful life
you've gotta learn to laugh.

© 2005 MPL Communications Ltd.
Směju se, když ti oči planou
Posmívám se, když je tvé srdce plné bolesti

Povzdechnu si, když se zbavíš svého smutku
Slibuju ti, že už se to nikdy nestane

To není spravedlivé, mít v jednom životě
Tolik deště

Víš, že se kola točí dál a dál
I proč se ti po tváři koulejí slzy

Jsme už zvyklí nedávat najevo své pocity
Ale aspoň teď: že už se to nikdy nestane?

To není spravedlivé, mít v jednom životě
Tolik deště

Pro každého je to příliš, pro každého je to moc těžké
Pro každého, kdo chce žít šťastný a poklidný život
Musíš se holt naučit smát

Směj se, když se točíš a točíš
Povzdechni si, když pomyslíš na zítřek
A slib, že budeš zase šťastná

Tak už je to v pořádku: ve tvém životě
Už nebude žádný déšť

Pro každého je to příliš, pro každého je to moc těžké
Pro každého, kdo chce žít šťastný a poklidný život
Musíš se holt naučit smát

© 2007 Petra Šrámková

Certain softness
(McCartney)

A certain softness in her eyes fascinates me
more than I ever thought it would
(a certain softness)
more than I ever thought it could
a certain softness in her eyes
got me hooked, got me hooked.

A kind of sadness in her smile captivates me
surer than anything that's sure
(a kind of sadness)
surer than anything before
a kind of sadness in her smile
got me hooked, got me hooked
got me hooked.

If I could even find the words to tell her
I wouldn't want to anyway
'cause that could only break the spell
and you know very well
I couldn't betray her.

A touch of wildness in her style haunts my memory
more than I ever thought it would
(a touch of wildness)
more than I ever thought it could
a touch of wildness in her style
got me hooked, got me hooked
got me hooked.

A certain softness in her eyes fascinates me
more than I ever thought it would
(a certain softness)
more than I ever thought it could
a certain softness in her eyes
got me hooked, got me hooked.

© 2005 MPL Communications Ltd.
Fascinuje mě ta něha v jejích očích
Ještě víc, než jsem si kdy pomyslel
(Ta něha)
Ještě víc, než jsem si kdy pomyslel
Ta něha v jejích očích
Mě chytla svým drápkem

Zaujal mě ten zvláštní smutek v jejím úsměvu
Jsem si tím jistější čím dál víc
(Ten zvláštní smutek)
Jsem si tím jistější než kdy předtím
Ten zvláštní smutek v jejím úsměvu
Mě chytil svým drápkem
Mě chytil svým drápkem

Kdybych tak našel slova, abych jí řek
Že už opravdu nechci
To kouzlo by určitě zmizelo
A ty víš moc dobře
Že já bych ji nikdy nezradil

Znepokojuje mě ten její roztodivný styl
Ještě víc, než jsem si kdy pomyslel
(Ta její roztodivnost)
Ještě víc, než jsem si kdy pomyslel
Ten její roztodivný styl
Mě chytil svým drápkem
Mě chytil svým drápkem

Fascinuje mě ta něha v jejích očích
Ještě víc, než jsem si kdy pomyslel
(Ta něha)
Ještě víc, než jsem si kdy pomyslel
Ta něha v jejích očích
Mě chytla svým drápkem

© 2007 Petra Šrámková

Riding to vanity fair
(McCartney)

I bit my tongue
I never talk too much
I try to be so strong.
I did my best
I used a gentle touch
I've done it for so long.

You put me down
but I can laugh it off
and act like nothing's wrong.
Why pretend?
I think I've heard enough
of your familiar song.

I'll tell you what I'm gonna do
I'll try to take my mind off you
now that you don't need my help
I've used the time to think about myself.

You're not aware
of what you put me through
but now the feeling's gone.
But I don't mind
do what you have to do
you don't fool anyone.

I'll tell you what I'm gonna do
I'll take a different point of you
now that you don't need my help
I've used the time to think about myself.

The definition of friendship
apparently you're to be sure
to support the one that you love
and I was open to friendship
but you didn't seem to have to spare
while you were riding to vanity fair.

There was a time
when everyday was young
the sun would always shine.
We sang along
when all the songs we sung
believing every line.

That's the trouble with friendship
someone to feed it, it has to be real
or it wouldn't be right.

And I keep hoping for friendship
but I wouldn't dare to presume it was there
while you were riding to vanity fair.

© 2005 MPL Communications Ltd.
Držím jazyk za zuby
A moc zbytečně nemluvím
Snažím se odolat
Snažil jsem se ze všech sil
Něžně jsem se dotýkal
A už jsem to dělal dost dlouho

Shazuješ mě
Ale já se tomu směju
A dělám jako by nic
Ale proč předstírat?
Té tvojí ohrané písničky
Už mám opravdu dost

Tak já ti řeknu, co udělám
Zkusím na tebe přestat myslet
Teď, když už nepotřebuješ mou pomoc
Mám konečně čas, abych myslel sám na sebe

Tak ty si neuvědomuješ
Čím vším jsi mě protáhla
Ale ten pocit už je fuč
Mně je to úplně buřt
Dělej, co máš dělat
Už nikoho neoblbneš

Tak já ti řeknu, co udělám
Začnu se na tebe dívat jinak
Teď, když už nepotřebuješ mou pomoc
Mám konečně čas, abych myslel sám na sebe

Přátelství je podle tebe
Evidentně definováno tím
Že podporuješ toho, koho miluješ
Já byl přátelství nakloněn
Ale nezdálo se, že bys chtěla šetřit
Když jsi odjížděla na trh marnivosti

Je to tak dávno
Kdy každý nový den byl mladý
Kdy slunce pořád svítilo
Prozpěvovali jsme si
A všem těm písním, co jsme zpívali
Jsme věřili každé slovo

To je právě problém přátelství:
Někdo se jím přecpe a pak to může být buď skutečné
Anebo špatné

Já dál věřím v přátelství
Ale ani si nedovolím domnívat se, že tu bylo
Když jsi odjížděla na trh marnivosti

© 2007 Petra Šrámková

Follow me
(McCartney)

You lift up my spirits
you shine on my soul
whenever I'm empty
you make me feel whole
I can rely on you
to guide me through
any situation
you hold up a sign that reads
follow me.

You give me direction
you show me the way
you give me a reason
to face every day
I can depend on you
to send me to
any destination
you hold up a sign that reads
follow me, follow me.

Down the track of loneliness
down the path of love
through the woods of heartache
to the end
on the shores of sorrow
where the waves of hope crash in
the perfect place for me
to find a friend.

You lead to places
that I've never been
uncovering secrets
that I've never seen
I can rely on you
to guide me through
any situation
you hold up a sign that reads
follow me, follow me
follow me, follow me
follow me, follow me.

© 2005 MPL Communications Ltd.
Pozvedáš mého ducha
Ozařuješ mou duši
Pokaždé, když jsem prázdný
Tak mě naplníš
Můžu se spolehnout
Že mě provedeš
Jakoukoli situací
Držíš nápis, na němž je psáno
Následuj mě

Dáváš mi směr
Ukazuješ mi cestu
A dáváš mi důvod
K prožití dalšího dne
Můžu se spolehnout
Že mě dopravíš
Na jakékoli místo
Držíš nápis, na němž je psáno
Následuj mě

Dolů cestou osamění
Dolů stezkou lásky
Přes lesy plné srdcebolu
Až na konec
Na břehy zármutku
Kde se tříští vlny naděje
To je to nejlepší místo
Kde najdu přítele

Vedeš mě na místa
Kde jsem nikdy nebyl
Odhaluješ tajemství
Která jsem nikdy neznal
Můžu se spolehnout
Že mě provedeš
Jakoukoli situací
Držíš nápis, na němž je psáno
Následuj mě, Následuj mě
Následuj mě, Následuj mě
Následuj mě, následuj mě

© 2007 Petra Šrámková

Promise to you girl
(McCartney)

Looking through the backyard of my life
time to sweep the fallen leaves away
like the sun that rises every day
we can chase the dark clouds from the sky.

I gave my promise to you girl
I don't wanna take it back
you and me, side by side
we know how to change the world
that is why, I gave my promise to you girl.

Hey why wait another day
that won't get us anywhere
all the time, that ain't changed
to repair this brave old world
we'll be up, I gave my promise to you girl.

Everything single second of our life
we can use to chase the clouds away.

Well, there's no more barking up the tree
no more howling at the moon
same old scene, you and I
diving for the deepest trust
that is why, I gave my promise to you girl.

Looking through the backyard of my life
time to sweep the fallen leaves away.

© 2005 MPL Communications Ltd.
Dívám se skrz dvorek svého života
Nastal čas zamést spadané listí
Stejně jako každodenní slunce
Můžeme zahnat z nebe tmavá mračna

Dal jsem ti svůj slib, holka
Nechci ho vzít zpátky
Ty a já, bok po boku
Jen my víme, jak změnit svět
A právě proto jsem ti dal, holka, dal svůj slib

Hej, proč čekat na další den
Který stejně nic nevyřeší
Celou dobu se nic nezměnilo
Tenhle udatný starý svět nikdo nespravil
My se s tím vyrovnáme, vždyť jsem ti, holka, dal slib

Každičkou vteřinu našeho života
Můžeme zahnat ta tmavá mračna

Mno, už nikdo nebude štěkat na strom
Nikdo nebude výt na měsíc
Furt to stejný; ty a já
Se potápíme za tou nejhlubší důvěrou
A právě proto jsem ti dal, holka, svůj slib

Dívám se skrz dvorek svého života
Nastal čas zamést spadané listí

© 2007 Petra Šrámková

This never happened before
(McCartney)

I'm very sure
this never happened to me before
I met you and now I'm sure
this never happened before.

Now I see
this is the way it's suposed to be
I met you and now I see
this is the way it should be.

This is the way it should be
for lovers
they shouldn't go in alone
it's not so good when you're on your own.

So come to me
now we can be what we want to be
I love you and now I see
this is the way it should be
this is the way it should be.

This is the way it should be
for lovers
they shouldn't go in alone
it's not so good when you're on your own.

I'm very sure
this never happened to me before
I met you now I'm sure
this never happened before
this never happened before
this never happened before.

© 2005 MPL Communications Ltd.
Jsem si opravdu jist
Že něco takového se mi nikdy předtím nestalo
Potkal jsem tě a teď si jsem jist
Že něco takového se ještě nestalo

Teď už chápu
Takhle nějak by to mělo být
Potkal jsem tě a teď už chápu
Že takhle to má být

Milenci by to měli
Přesně takhle dělat
Neměli by vcházet zvlášť
Není dobré, když jsi úplně sám

Jen pojď ke mně
Teď můžeme být, jací chceme
Miluju tě a už chápu
Že takhle to mu být
Že takhle to má být

Milenci by to měli
Přesně takhle dělat
Neměli by vcházet zvlášť
Není dobré, když jsi úplně sám

Jsem si opravdu jist
Že něco takového se mi nikdy předtím nestalo
Potkal jsem tě a teď si jsem jist
Něco takového se ještě nestalo
Něco takového se ještě nestalo
Něco takového se ještě nestalo

© 2007 Petra Šrámková

Anyway
(McCartney)

If you love me, won't you call me
I've been waiting, waiting to long
in my soul is constant yearning
always singing, singing this song.

Only love is strong enough
to take it on the chin
when did I begin to fall.

Anyway, anyway, you can make that call
you feel free to make yourself at home.

If we could be closer longer
that would help me, help me so much
we can cure each other's sorrow
won't you please, please, please get in touch.

If our love is strong enough, it may never end
why would I pretend to fall.

Anyway, anyway, you can make that call
you feel free to make yourself at home.

Anyway, anyway, anyway at all
anyway, you can make that call.

© 2005 MPL Communications Ltd.
Jestli mě miluješ, tak už mi nevolej
Čekám už pořádně dlouho
V mé duši dlí ta neustálá touha
A vždycky zpívá, zpívá tuhle píseň

Že jedině láska je dost silná
A nasměruje mě bradou dolů
Když jsem začal padat

Stejně, v každém případě, klidně teda zavolej
Budeš si moct doma v klídku udělat pohodlí

Kdybychom si mohli být bližší delší dobu
Možná by mi to opravdu dost pomohlo
Vyléčili bychom si vzájemné smutky
Nechceš prosím, prosím, prosím zůstat v kontaktu?

Je-li naše láska dost silná, pak nikdy neskončí
A proč bych měl teda předstírat, že padám?

Stejně, v každém případě, klidně teda zavolej
Budeš si moct doma v klídku udělat pohodlí

Stejně, v každém případě, zkrátka a dobře
Jak chceš - klidně teda zavolej

© 2007 Petra Šrámková