Kontakt

Copyright Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
1996-2021

7.12.1971 Apple SW-3386
Nahráno: srpen 1971
Producent: Paul a Linda McCartney
Zvuk. inženýr: Tony Clark, Alan Parsons
Obal: Barry Lategan
50:56

Mumbo (3:58)
Bip bop (4:09)
Love is strange (4:52)
Wild life (6:41)
Some people never know (6:37)
I am your singer (2:18)
Bip bop link (0:53)
Tomorrow (3:27)
Dear friend (5:59)
Mumbo link (0:54)
Bonus tracks:
Give Ireland back to the Irish (3:42)
Mary had a little lamb (3:29)
Mama's little girl (3:40)

Mumbo
(P. McCartney-L. McCartney)

Paul McCartney - kytara, baskytara
Linda McCartney - klávesy
Denny Laine - kytara
Denny Seiwell - bicí


Bip bop
(P. McCartney-L. McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytara, baskytara
Linda McCartney - klávesy, doprovodný zpěv
Denny Laine - kytara
Denny Seiwell - bicí

Bip bop, bip bip bop
bip bop, bip bip band.

Dig your bottom dollar
put it in your hand.

Try to handbag out
underneath the stand.

Put your hands together
gonna see a band.

Treat me like a good boy
treat me like a man.

Take me hair and curlers
but treat me like a man.

© 1971 MPL Communications Ltd.
Bip bop, bip bip bop
bip bop, bip bip band.

Vyhrab svůj poslední dolar
vem si ho do ruky.

Zkus odložit kabelku
pod tribunu.

Sepni svoje ruce
uvidíš kapelu.

Ber mě jako hodného chlapce
ber mě jako chlapa.

Nakruť si vlasy
ale ber mě jako chlapa.

© 2003 Rigby

Love is strange
(McDaniel-Baker)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytara, baskytara
Linda McCartney - klávesy, doprovodný zpěv
Denny Laine - kytara
Denny Seiwell - bicí

Baby, love is strange
many people take it for a game
my sweet baby, love is strange
many people take it for a game
love is strange.

Many people take it for a game
love is strange.

Many people, they don't understand
they think that having love
is like having money in the hand
my sweet baby, love is strange
many people, seem to take it for a game.

La la la la
love is strange.

© 1971 MPL Communications Ltd.
Miláčku, láska je zvláštní
mnoho lidí ji považuje za hru
můj sladký miláčku, láska je zvláštní
mnoho lidí ji považuje za hru
láska je zvláštní.

Mnoho lidí ji považuje za hru
láska je zvláštní.

Je mnoho lidí, kteří to nechápou
myslí si, že mít lásku
je jako mít peníze na ruce
můj sladký miláčku, láska je zvláštní
mnoho lidí, zdá se, ji považuje za hru.

La la la la
láska je zvláštní.

© 2003 Rigby

Wild life
(P. McCartney-L. McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytara, baskytara
Linda McCartney - klávesy, doprovodný zpěv
Denny Laine - kytara
Denny Seiwell - bicí

The world wild applies to the words you and me.

While take a walk through an African park one day
I saw a sign say, The animals have the right of way.

Wild life, whatever happened to
wild life, the animals in the ZOO?

We're breathing a lot
a lot of political nonsense in the air.

You're making it hard for the people who live in there
you're moving so fast, but, baby, you know not where.

Wild life, what's gonna happen to
wild life, the animals in the zoo?

You'd better stop, there's animals everywhere
and man is the top, an animal too,
and, man, you just got to care.

Wild life, what's gonna happen to
wild life, the animals in the zoo?

You're breathing a lot of political nonsense in the air.

Wild life, what's gonna happen to
wild life, the animals in the zoo
wild life, what ever happened to
what ever happened to?

© 1971 MPL Communications Ltd.
Slovo divočina se týká slov ty a já.

Když jsem se jednoho dne procházel po africkém parku
viděl jsem ceduli s nápisem Zvířata mají právo na vlastní cestu.

Zvířata v divočině, co se to stalo
zvířata v divočině, se zvířaty v ZOO?

Dýcháme spoustu
spoustu politických nesmyslů, které jsou ve vzduchu.

Děláš to těžší lidem, kteří tam žijí
zběsile se řítíš, ale, miláčku, nevíš kam.

Zvířata v divočině, co se stane
zvířata v divočině, se zvířaty v ZOO?

Raději se zastav, všude jsou zvířata
a člověk je vrchol, také zvíře
a člověče, právě ty se musíš starat.

Zvířata v divočině, co se stane
zvířata v divočině, se zvířaty v ZOO?

Dýcháš spoustu politických nesmyslů ze vzduchu.

Zvířata v divočině, co se stane
zvířata v divočině, se zvířaty v ZOO
Zvířata v divočině, co se stalo
co se to stalo?

© 2003 Rigby

Some people never know
(P. McCartney-L. McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytara, baskytara
Linda McCartney - klávesy, doprovodný zpěv
Denny Laine - kytara
Denny Seiwell - bicí

No one else will ever see
how much faith you have in me
only fools would disagree that it's so
some people never know.

Like a fool I'm faraway
every night I hope and pray
I'll be coming home to stay and it's so
some people never know.

Some people can sleep at nighttime
believing that love is a lie
I'm only a person like you, love
and who in the world can be right
all the right time
I know I was wrong, make me right, right.

Only love can stand the test
only you outshine the rest
only fools take the rest
only fools take second best, but it's so
some people never know.

© 1971 MPL Communications Ltd.
Nikdo jiný nikdy nepochopí
jak moc mi můžeš důvěřovat
jen blázni by tvrdili, že to tak není
někteří lidé to nikdy nepochopí.

Jako blázen, když jsem pryč
každou noc doufám a modlím se
abych se navždy vrátil domů a je to tak
někteří lidé to nikdy nepochopí.

Někteří lidé mohou v noci spát
věřit, že láska je lež
jsem jen člověk jako ty, lásko
a kdo na světě může mít pravdu
vždy ve správný čas
vím, že jsem udělal chybu, oprav mě, oprav.

Jenom láska může obstát ve zkoušce
jen ty zastíníš ostatní
jen blázni berou, co zbývá
jen blázni berou druhou sortu, ale je to tak
někteří lidé to nikdy nepochopí.

© 2003 Rigby

I am your singer
(P. McCartney-L. McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytara, baskytara
Linda McCartney - klávesy, doprovodný zpěv
Denny Laine - kytara
Denny Seiwell - bicí

You are my love, you are my song, linger on
you are my song, I am your singer.

You are my one, you are my own melody
you are my song, I am your singer.

Someday when we're singing
we will fly away, going winging.

Sing, singing my love song to you.

My song is sung
when day is done harmonies will linger on
I am your singer
I am your singer
singing my love song to you.

© 1971 MPL Communications Ltd.
Ty jsi má láska, ty jsi má píseň, zůstaň se mnou
ty jsi má píseň, já jsem tvůj zpěvák.

Ty jsi má jediná, jsi má vlastní melodie
ty jsi má píseň, já jsem tvůj zpěvák.

Někdy, když zpíváme
odlétáme pryč, roztáhneme křídla.

Zpívej, zpívám ti svou zamilovanou píseň.

Má píseň končí
až den skončí, zůstane tu melodie
jsem tvůj zpěvák
jsem tvůj zpěvák
zpívám ti svou zamilovanou píseň.

© 2003 Rigby

Bip bop link
(P. McCartney-L. McCartney)

Paul McCartney - kytara, baskytara
Linda McCartney - klávesy
Denny Laine - kytara
Denny Seiwell - bicí


Tomorrow
(P. McCartney-L. McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytara, baskytara
Linda McCartney - klávesy, doprovodný zpěv
Denny Laine - kytara
Denny Seiwell - bicí

Oh, baby, don't let me down tomorrow
holding hands we both abandon sorrow
oh, for a chance to get away tomorrow.

Hey, baby's got a lazy day on Sunday
here's a pound, we hang around 'til Monday
oh, baby don't you let me down on Sunday.

Bring a bag of bread and cheese
and find a shady spot beneath the trees
catch a breath of country air
and run your pretty fingers thru my hair.

Tomorrow, when we both abandon sorrow
oh, baby, don't you let me down tomorrow
thru the week we beg and steal and borrow
oh, for a chance to get away tomorrow.

Honey, pray for sunny skies
so I can speak to rainbows in your eyes
let's just hope the weatherman is feeling fine
and doesn't spoil our plan.

Tomorrow ...

Oh, for a chance to get away tomorrow
baby, don't let me down tomorrow
baby, don't let me down tomorrow.

Oh, don't let me down
baby, don't let me down tomorrow
baby's, don't let, let me down tomorrow
baby, don't let me down tomorrow.

© 1971 MPL Communications Ltd.
Oh miláčku, nezklam mě zítra
budeme se držet za ruce, nepoddáme se smutku
oh, pro tu šanci zítra vyrazit.

Hey, miláček si v neděli lenoší
tady máte libru, zůstaneme do pondělí
oh miláčku, nezklam mě v neděli.

Přines v batohu kus chleba a sýr
a najdi stinné místo pod stromy
nadechni se venkovského vzduchu
a pohlaď mě po vlasech svými krásnými prsty.

Zítra, až opustíme smutek
oh miláčku, zítra mě nezklam
v týdnu si něco vyprosíme, ukradneme nebo půjčíme
oh, pro tu šanci, abychom zítra mohli vyrazit.

Miláčku, modli se za slunečnou oblohu
abych si mohl promluvit s duhou v tvých očích
doufejme, že rosničkář je v pohodě
a nezkazí nám náš plán.

Zítra ...

Oh, pro tu šanci zítra vyrazit
miláčku, zítra mě nezklam
miláčku, zítra mě nezklam.

Nezklam mě
miláčku, zítra mě nezklam
miláčku, zítra mě nezklam
miláčku, zítra mě nezklam.

© 2003 Rigby

Dear friend
(P. McCartney-L. McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytara, baskytara
Linda McCartney - klávesy, doprovodný zpěv
Denny Laine - kytara
Denny Seiwell - bicí

Dear friend, what's the time
is this really the borderline
does it really mean so much to you
are you afraid, or is it true?

Dear friend, throw the wine
I'm in love with a friend of mine
really truly, young and newly wed
are you a fool, or is it true?

Are you afraid, or is it true?

© 1971 MPL Communications Ltd.
Drahý příteli, kolik je hodin
je to skutečně hranice
opravdu to pro tebe tolik znamená
bojíš se nebo je to pravda?

Drahý příteli, otevři víno
mám rád svého přítele
opravdu věrní, mladí a čerstvě oddáni
jsi blázen nebo je to pravda?

Bojíš se nebo je to pravda?

© 2003 Rigby

Mumbo link
(P. McCartney-L. McCartney)

Paul McCartney - kytara, baskytara
Linda McCartney - klávesy
Denny Laine - kytara
Denny Seiwell - bicí


Give Ireland back to the Irish
(McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytara, baskytara
Linda McCartney - klávesy, doprovodný zpěv
Denny Laine - kytara
Denny Seiwell - bicí

Give Ireland back to the Irish
don't make them have to take it away
give Ireland back to the Irish
make Ireland Irish today.

Great Britain you are tremendous
and nobody knows like me
but really what are you doin'
in the land across the sea?

Tell me how would you like it
if on your way to work
you were stopped by Irish soldiers
would you lie down do nothing
would you give it to?

Give Ireland back to the Irish ...

Great Britain and all the people
say that all people must be free
meanwhile back in Ireland
there's a man who looks like me.

And he dreams of god and country
and he's feeling really bad
and he's sitting in a prison
should he lie down do nothing
should give in or go mad?

Give Ireland back to the Irish ...

© 1972 MPL Communications Ltd.
Vraťte Irsko zpět Irům
nenuťte je, aby si ho vzali sami
vraťte Irsko zpět Irům
udělejte Irsko irským ještě dnes.

Velká Británie, jsi tak mocná
a nikdo to neví tak dobře jako já
ale vážně, co to děláš
v té zemi za mořem?

Řekněte, jak by se vám líbilo
kdyby vás na cestě do práce
zastavili irští vojáci
lehli byste si a nic neudělali
vzdali byste to?

Vraťte Irsko zpět Irům ...

Velká Británie a všichni ti lidé
říkají, že všichni musí být svobodní
a zatím tam v Irsku
je muž, který vypadá jako já.

A sní o Bohu a zemi
a cítí se opravdu špatně
a sedí ve vězení
měl by ležet a nic nedělat
měl by to vzdát nebo zešílet?

Vraťte Irsko zpět Irům ...

© 2003 Rigby

Mary had a little lamb
(McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytara, baskytara
Linda McCartney - klávesy, doprovodný zpěv
Denny Laine - kytara
Denny Seiwell - bicí

Mary had a little lamb
his fleece was white as snow
everywhere that Mary went
that lamb was sure to go.

And you could hear them singing
la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.

He followed her to school one day
it was against the rules
made the children laugh and play to
see a lamb at school.

You could hear them singing ...

Soon the teacher turned it out
still it lingered near
waited patiently about till
Mary did appear.

You could hear them singing ...

But the lamb loved Mary so
the eager children cry
and Mary loves the lamb, you know
the teacher did reply.

And you could hear them singing ...

© 1972 MPL Communications Ltd.
Mary měla malou ovečku
s vlnou bílou jak sníh
všude kam Mary šla
ta ovečka musela jít taky.

A můžete je slyšet, jak zpívají:
la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.

Jednoho dne s ní šla do školy
bylo to proti školnímu řádu
děti se tomu smály
když viděly ve škole ovečku.

Můžete je slyšet, jak zpívají ...

Učitel ji hned vyhnal
ona ale zůstala poblíž
trpělivě čekala
až se Mary vrátí.

Můžete je slyšet, jak zpívají ...

Ale ta ovečka má Mary moc ráda
děti nadšeně křičely
a Mary má moc ráda ovečku, víte
povídá na to učitel.

A můžete je slyšet, jak zpívají ...

© 2003 Rigby

Mama's little girl
(McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytara, baskytara
Linda McCartney - klávesy, doprovodný zpěv
Denny Laine - kytara
Denny Seiwell - bicí

Looking like a rag doll
mama's little girl
singing like a skylark
mama's little girl
better give me some time for this heart of mine
cause I just can't take it all in
still I will remember
mama's little girl.

Looking like a rosebud
mama's little girl
pickin' up a mountain
mama's little girl
better give me some time for this heart of mine
cause I just can't take it all in
still we will remember
mama's little girl.

Looking like a rag doll
singing like a skylark
growing like a rosebud
pickin' up a mountain
mama's little girl.

Better give me some time for this heart of mine
cause I just can't take it all in
still I will remember
mama's little girl
still we will remember
mama's little girl.

© 1990 MPL Communications Ltd.
Vypadá jak hadrová panenka
mámina malá holka
zpívá jako skřivan
mámina malá holka
radši mi dejte víc času pro mé srdíčko
protože se mi tam všechno nevejde
vždycky budu vzpomínat na
máminu malou holku.

Vypadá jak růžové poupátko
mámina malá holka
hory přenáší
mámina malá holka
radši mi dejte víc času pro mé srdíčko
protože se mi tam všechno nevejde
vždycky budeme vzpomínat na
máminu malou holku.

Vypadá jak hadrová panenka
zpívá jako skřivan
vypadá jak růžové poupátko
hory přenáší
mámina malá holka.

radši mi dejte víc času pro mé srdíčko
protože se mi tam všechno nevejde
vždycky budu vzpomínat na
máminu malou holku
vždycky budeme vzpomínat na
máminu malou holku.

© 2003 Rigby