Kontakt

Copyright Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
1996-2021

17.5.1971 Apple SMAS-3375
Nahráno: leden - březen 1971
Producent: Paul a Linda McCartney
Zvuk. inženýr: Tim, Ted, Phil, Dixon, Armin, Jim
Obal: Linda McCartney
Kresba: Paul McCartney
51:46

Too many people (4:10)
3 legs (2:48)
Ram on (2:30)
Dear boy (2:16)
Uncle Albert/Admiral Halsey (4:54)
Smile away (3:55)
Heart of the country (2:23)
Monkberry moon delight (5:26)
Eat at home (3.25)
Long haired lady (6:05)
Ram on (0:55)
The back seat of my car (4:37)
Bonus tracks:
Another day (3:40)
Oh woman, oh why (4:33)

Too many people
(McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytary
Linda McCartney - perkuse, doprovodný zpěv
Dave Spinozza, Hugh McCracken - kytary
Denny Seiwell - bicí

Too many people going underground
too many reaching for a piece of cake
too many people pulled and pushed around
too many waiting for that lucky break.

That was your first mistake
you took your lucky break and broke it in two
now what can be done for you
you broke it in two.

Too many people sharing party lines
too many people never sleeping late
too many people paying parking fines
too many hungry people losing weight.

That was your first mistake ...

Too many people breaching practices
don't let them tell you what you wanna be
too many people holding back, this is
crazy and maybe it's not like me.

That was your last mistake
I find my love awake and waiting to be
now what can be done for you?
she's waiting for me.

© 1971 Northern Songs Ltd.
Příliš mnoho lidí kráčí do podzemí
příliš mnoho jich touží po kousku dortu
s příliš mnoho lidmi to mává sem a tam
příliš mnoho jich čeká, až se na ně usměje štěstí.

To byla tvoje první chyba
chytil jsi své štěstí a přelomil ho na dva kusy
tak co se pro tebe dá ještě udělat
přelomil jsi ho na dva kusy.

Příliš mnoho lidí visí na společné lince
příliš mnoho lidí nikdy nespí moc dlouho
příliš mnoho lidí platí pokuty za špatné parkování
příliš mnoho hladových lidí hubne.

To byla tvoje první chyba ...

Příliš mnoho lidí porušuje zvyklosti
nenech je říkat ti, čím chceš být
příliš mnoho lidí se drží stranou, to je
bláznivé a já to možná nebudu.

To byla tvoje poslední chyba
vidím, že se má láska probouzí a čeká, co se stane
tak co se pro tebe dá dělat
ona čeká na mě.

© 2003 Rigby

3 legs
(McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytary
Linda McCartney - perkuse, doprovodný zpěv
Dave Spinozza, Hugh McCracken - kytary
Denny Seiwell - bicí

Well when I walk, when I walk
on my horse upon the hill
(when I walk the horse upon a hill)
well when I walk, walk walk walk
on my horse upon the hill
(when I walk the horse upon a hill)
and I lay me down
will my lover love me still?

A dog is here, (a dog is here)
a dog is there (a dog is there)
my dog he got three legs
but he can't run.

Well when I thought, well I thought
when I thought you was my friend
(when I thought I could call you my friend)
when I thought, when I thought
when I thought you was my friend
(when I thought I could call you my friend)
but you laid me down, put my heart around the bend.

A fly flies in (a fly flies in)
a fly flies out (a fly flies out)
most flies they got three legs, but mine got one.

Well when I fly when I fly when I fly
when I fly above the cloud
(when I fly above the man in the crowd).

You can knock me down with a feather
yes you could
but you know it's not allowed
(but you know it's not allowed).

A dog is here, (a dog is here)
a dog is there (a dog is there)
my dog he got three legs
but he can't run.

My dog he got three legs
your dog he got none.

© 1971 Northern Songs Ltd.
Tak když si vyjedu, když si vyjedu
na koni na kopec
(když si vyjedu na koni na kopec)
když si vyjedu, vyjedu, vyjedu, vyjedu
na koni na kopec
(když si vyjedu na koni na kopec)
a lehnu si
bude mě má milenka stále milovat?

Pes je tady (pes je tady)
a pes je tam (pes je tam)
můj pes, ten má tři nohy
ale nemůže utíkat.

Tak když jsem si myslel, ano, myslel
když jsem si myslel, že jsi byl mým přítelem
(když jsem si myslel, že jsem ti mohl říkat příteli)
tak když jsem si myslel, ano, myslel
když jsem si myslel, že jsi byl mým přítelem
(když jsem si myslel, že jsem ti mohl říkat příteli)
ale zklamal jsi mě, mám v srdci zmatek.

Moucha vletí dovnitř (moucha vletí dovnitř)
moucha vyletí ven (moucha vyletí ven)
většina much má tři nohy, ale moje má jednu.

A když vyletím, když vyletím, když vyletím
když vyletím nad mraky
(když lítám nad lidmi v davu).

Můžeš mě srazit pírkem
ano, mohl bys
ale víš, že se to nesmí
(ale víš, že se to nesmí).

Pes je tady (pes je tady)
a pes je tam (pes je tam)
můj pes, ten má tři nohy
ale nemůže utíkat.

Můj pes má tři nohy
tvůj pes nemá žádnou.

© 2003 Rigby

Ram on
(McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytary
Linda McCartney - perkuse, doprovodný zpěv
Dave Spinozza, Hugh McCracken - kytary
Denny Seiwell - bicí

Ram on give your heart to somebody
soon right away, right away.

© 1971 Northern Songs Ltd.
Jdi do toho, dej své srdce někomu
hned a rovnou teď.

© 2003 Rigby

Dear boy
(P. McCartney-L. McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytary
Linda McCartney - perkuse, doprovodný zpěv
Dave Spinozza, Hugh McCracken - kytary
Denny Seiwell - bicí

I guess you never knew
dear boy, what you had found
I guess you never knew
dear boy, that she was just the cutest thing around.

I guess you never knew what you had found
dear boy.

I stepped in, my heart was down and out
but her love came through and brought me 'round
got me up and about.

I guess you never saw
dear boy, that love was there
and maybe when you look too hard
dear boy, you never do become aware.

I guess you never did become aware
dear boy
when I stepped in, my heart was down and out
but her love came through and brought me 'round
got me up and about.

I hope you never know, dear boy
how much you missed
and even when you fall in love
dear boy, it won't be half as good as this
I hope you never know how much you missed
dear boy.

I stepped in, my heart was down and out
but her love came through and brought me 'round
got me up and about
dear boy, how much you missed
dear boy.

© 1971 MPL Communications Ltd.
Myslím, že jsi nikdy nepochopil
drahý hochu, co jsi našel
myslím, že jsi nikdy nepochopil
drahý hochu, že ona byla ta nejhezčí věc kolem.

Myslím, že jsi nikdy nepochopil, co jsi našel
drahý hochu.

Vešel jsem dovnitř, byl jsem úplně na dně
ale její láska se dostala dovnitř a vzkřísila mě
pomohla mi vstát a být vzhůru.

Myslím, že nikdy neuvidíš
drahý hochu, že láska byla tady
a možná, i když se díváš sebepozorněji
drahý hochu, nikdy si to neuvědomíš.

Myslím, že sis to nikdy neuvědomil
drahý hochu
vešel jsem dovnitř, byl jsem úplně na dně
ale její láska se dostala dovnitř a vzkřísila mě
pomohla mi vstát a být vzhůru.

Doufám, že se nikdy nedozvíš, drahý hochu
kolik jsi toho zmeškal
a dokonce i když se zamiluješ
drahý hochu, nebude to z poloviny hezké jako toto
doufám, že se nikdy nedozvíš, kolik jsi toho zmeškal
drahý hochu.

Vešel jsem dovnitř, byl jsem úplně na dně
ale její láska se dostala dovnitř a vzkřísila mě
pomohla mi vstát a být vzhůru
drahý hochu, kolik jsi toho zmeškal
drahý hochu.

© 2003 Rigby

Uncle Albert/Admiral Halsey
(P. McCartney-L. McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytary
Linda McCartney - perkuse, doprovodný zpěv
Dave Spinozza, Hugh McCracken - kytary
Denny Seiwell - bicí

We're so sorry uncle Albert
we're so sorry if we caused you any pain
we're so sorry uncle Albert
but there's no one left at home
and I believe I'm gonna rain.

We're so sorry but we haven't heard a thing all day
we're so sorry uncle Albert
but if anything should happen
we'll be sure to give a ring.

We're so sorry uncle Albert
but we haven't done a bloody thing all day
we're so sorry uncle Albert
but the kettle's on the boil
and we're so easily called away.

Hand across the water (water)
heads across the sky
hand across the water (water)
heads across the sky.

Admiral Halsey notified me
he had to have a berth or he couldn't get to sea
I had another look and I had a cup of tea
and butter pie
(the butter wouldn't melt so I put it in the pie).

Hand across the water
heads across the sky
hand across the water
heads across the sky
live a little be a gypsy, get around
get your feet up off the ground
live a little, get around
live a little be a gypsy, get around
get your feet up off the ground
live a little, get around.

Hand across the water
heads across the sky
hand across the water
heads across the sky.

© 1971 MPL Communications Ltd.
Omlouváme se, strýčku Alberte
omlouváme se, jestli jsme ti způsobili bolest
omlouváme se, strýčku Alberte
ale doma nikdo nezůstal
a já myslím, že spustím déšť.

Omlouváme se, ale celý den jsme o ničem neslyšeli
omlouváme se, strýčku Alberte
ale kdyby se něco stalo
tak určitě zavoláme.

Omlouváme se, strýčku Alberte
ale celý den jsme nic pořádného nedělali
omlouváme se, strýčku Alberte
ale voda se vaří
a my se necháme tak snadno odlákat.

Ruce přes vodu (vodu)
hlavu až do oblak
ruce přes vodu (vodu)
hlavu až do oblak.

Admirál Halsey mi oznámil
že buď dostane kajutu, nebo nevypluje na moře
podíval jsem se ještě jednou a dal jsem si hrnek čaje
a máslový koláč
(máslo nechtělo roztát, tak jsem ho dal do koláče).

Ruce přes vodu
hlavu až do oblak
ruce přes vodu
hlavu až do oblak
žij trochu jak tulák, vyraž na cesty
zvedni nohy ze země
užij si trochu, cestuj
žij trochu jak tulák, vyraž na cesty
zvedni nohy ze země
užij si trochu, cestuj.

Ruce přes vodu
hlavu až do oblak
ruce přes vodu
hlavu až do oblak.

© 2003 Rigby

Smile away
(McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytary
Linda McCartney - perkuse, doprovodný zpěv
Dave Spinozza, Hugh McCracken - kytary
Denny Seiwell - bicí

I walking down the street the other day
who did I meet
I met a friend of mine and he did say
Man I can smell your feet a mile away.

Smile away, smile away, smile away
yeah smile away.

Who did I meet
I met a friend of mine and he did say
Man I can smell your teeth a mile away.

Smile away, smile away, smile away
yeah smile away.

© 1971 Northern Songs Ltd.
Jednoho dne jdu takhle po ulici
koho jsem nepotkal
potkal jsem kamaráda a on mi řekl
Člověče, cítím tvoje nohy na míle daleko!

Usměj se a nech to být, usměj se
yeah usměj se a nech to být.

Koho jsem nepotkal
potkal jsem kamaráda a on mi řekl
Člověče, cítím tvoje zuby na míle daleko!

Usměj se a nech to být, usměj se
yeah usměj se a nech to být.

© 2003 Rigby

Heart of the country
(P. McCartney-L. McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytary
Linda McCartney - perkuse, doprovodný zpěv
Dave Spinozza, Hugh McCracken - kytary
Denny Seiwell - bicí

I look high, I look low
I'm looking' everywhere I go
looking' for a home
in the heart of the country.

I'm gonna go, I'm gonna go
I'm gonna tell everyone I know
looking' for a home
in the heart of the country.

Heart of the country
where the holy people grow
heart of the country
smell the grass in the meadow.

© 1971 MPL Communications Ltd.
Hledám tam, hledám tady
hledám, kudy chodím
hledám domov
v srdci venkova.

Půjdu, půjdu
řeknu každému, koho znám
že hledám domov
v srdci venkova.

Srdce venkova
kde vyrůstají svatí lidé
srdce venkova
voňavá tráva na louce.

© 2003 Rigby

Monkberry moon delight
(P. McCartney-L. McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytary
Linda McCartney - perkuse, doprovodný zpěv
Dave Spinozza, Hugh McCracken - kytary
Denny Seiwell - bicí

So I sat in the attic
a piano at my nose
and the wind played a dreadful cantata.

Sore was I from the crack of an enemy's hose
and the horrible sound of tomato.

Ketchup
soup and puree
don't get left behind.

When a rattle of rats had awoken
the sinews, the nerves and the veins
my piano was boldly outspoken
in attempts to repeat its refrain.

So I stood with a knot in my stomach
and I gazed at that terrible sight
of two youngsters concealed in a barrel
sucking monkberry moon delight.

Monkberry moon delight
monkberry moon delight.

Well, I know my banana is older than the rest
and my hair is a tangled beretta
when I leave my pajamas to Billy Budapest
and I don't get the gist of your letter.

Catch up
cats and kittens
don't get left behind.

Monkberry moon delight.

© 1971 MPL Communications Ltd.
Tak jsem seděl na půdě
piano u nosu
a vítr hrál strašlivou kantátu.

Bylo mi blbě kvůli díře v nepřátelské hadici
a děsnému zvuku rajčat.

Kečup
polívka a kaše
nezůstávej pozadu.

Když škrábání krys probudilo
šlachy, nervy a žíly
mé piano bylo úplně přehlušeno
při pokusech o zopakování refrénu.

Tak jsem stál s uzlem v žaludku
a koukal na tu hroznou podívanou
dva mladíci schovaní v sudu
cucali měsíční lahůdku z Monkberry.

Měsíční lahůdka z Monkberry
měsíční lahůdka z Monkberry.

Jo, vím, že můj banán je starší než ostatní
a moje vlasy zašmodrchaná beretta
když nechám své pyžamo Billy Budapestovi
a nepochopím smysl tvého dopisu.

Dožeň
kočky a koťata
nezůstávej pozadu.

Měsíční lahůdka z Monkberry.

© 2003 Rigby

Eat at home
(P. McCartney-L. McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytary
Linda McCartney - perkuse, doprovodný zpěv
Dave Spinozza, Hugh McCracken - kytary
Denny Seiwell - bicí

Come on, little lady
lady, let's eat at home
come on, little lady
lady, let's eat at home, eat at home, eat at home.

Bring the love that you feel for me
into line with the love I see
and in the morning you'll bring to me love.

Come on, little lady
lady, now don't do that
come on, little lady
lady, now don't do that, do that, do that.

Come on, little lady
lady, let's eat in bed
eat in bed, eat in bed.

© 1971 MPL Communications Ltd.
Pojďte slečinko
madam, najezme se doma
pojďte slečinko
madam, najezme se doma.

Spojte lásku, kterou ke mně cítíte
s láskou, kterou vidím
a ráno mi tu lásku přineste.

Pojďte slečinko
madam, teď to nedělejte
pojďte slečinko
madam, teď to nedělejte, nedělejte, nedělejte to.

Pojďte slečinko
madam, najezme se v posteli
najezme se v posteli, najezme se v posteli.

© 2003 Rigby

Long haired lady
(P. McCartney-L. McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytary
Linda McCartney - perkuse, doprovodný zpěv
Dave Spinozza, Hugh McCracken - kytary
Denny Seiwell - bicí
New York Philharmonic - orchestrální doprovod

Well well well well well
do you love me like you know you ought to do
well well well well well
or is this the only thing you want me for
well, I've been meaning to talk to you
about it for sometime
sweet little lass, you are my long haired lady.

Who's the lady
that makes that brief occasional laughter
she's the lady we wears those flashing eyes
who'll be taking her home
when all the dancing is over
I'm the lucky man she will hypnotize.

Long haired lady, long haired lady.

Ah, love is long, love is long, love is long
ah, when you're wrong, love is long, love is long.

Well well well well well ...

Bells are buzzing about my sweet delectable baby
birds are humming about their big surprise
who's your favorite person, dear phenomenal lady
I belong to the girl with flashing eye.

Long haired lady, long haired lady.

Ah, sing your song, love is long, love is long
ah, love is long, love is long, love is long.

© 1971 MPL Communications Ltd.
Fajn, fajn, jo, tak ano
miluješ mě, jak víš, že bys měla
fajn, fajn, jo, tak ano
nebo je tohle jediná věc, proč mě chceš
fajn, já si o tom chci s tebou promluvit
už nějaký čas
sladká dívenko, jsi má dlouhovlasá dáma.

Kdo je ta dáma
co se občas krátce zasměje
je to ta dáma, které se lesknou oči
kdo ji sveze domů
až všichni přestanou tančit
já jsem ten šťastný, koho bude hypnotizovat.

Dlouhovlasá dáma, dlouhovlasá dáma.

Ach, láska trvá dlouho, dlouho, láska trvá dlouho
ach, když děláš chybu, láska trvá dlouho, dlouho.

Fajn, fajn, jo, tak ano.

Zvonky bzučí o mé sladké rozkošné dívce
ptáci zpívají o svém velkém překvapení
kdo je tvým oblíbeným, drahá neobyčejná dámo
já patřím k této dívce s lesknoucíma se očima.

Dlouhovlasá dáma, dlouhovlasá dáma.

Ach, zpívej svou píseň, láska trvá dlouho, dlouho
ach, láska trvá dlouho, dlouho, láska trvá dlouho.

© 2003 Rigby

Ram on
(McCartney)

Paul McCartney - kytary
Linda McCartney - perkuse, doprovodný zpěv
Dave Spinozza, Hugh McCracken - kytary
Denny Seiwell - bicí


The back seat of my car
(McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytary
Linda McCartney - perkuse, doprovodný zpěv
Dave Spinozza, Hugh McCracken - kytary
Denny Seiwell - bicí
New York Philharmonic - orchestrální doprovod

Speed along the highway
honey I want it my way
but listen to her daddy's song
don't stay out to long
were just busy hidden'
sitting the back seat of my car.

The lazy lights are pretty
we end up in Mexico City
but listen to her daddy's song
makin' love is wrong
were just busy ridin'
sitting the back seat of my car.

Oh we was only busy hidin'
sitting the back seat of my car
and when we've finished drivin'
we can say we were late in arriving
and listen to her daddy's song
we believe that we can't be wrong
oh we believe that we can't be wrong.

We can make it to Mexico City
sittin' in the backseat of my car.

Oh we believe that we can't be wrong.

© 1971 Northern Songs Ltd.
Rozjeď se po dálnici
miláčku, chci, aby bylo po mém
ale poslouchej píseň svého otce
nezůstávej venku moc dlouho
dá nám práci se schovat
na zadním sedadle mého auta.

Unavená světla jsou hezká
skončíme v Mexico City
ale poslouchej píseň svého otce
milovat je špatné
teď jsme ale zaměstnáni jízdou
na zadním sedadle mého auta.

Oh, jenom jsme se schovávali
na zadním sedadle mého auta
a až skončíme tuhle jízdu
můžeme říct, že jsme přijeli pozdě
a poslechneme si píseň jejího otce
věříme, že se nemůžeme splést
oh, věříme, že se nemůžeme splést.

Dojedeme do Mexico City
na zadním sedadle mého auta.

Oh, věříme, že se nemůžeme splést.

© 2003 Rigby

Another day
(P. McCartney-L. McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytary
Linda McCartney - perkuse, doprovodný zpěv
Dave Spinozza, Hugh McCracken - kytary
Denny Seiwell - bicí

Every day she takes a morning bath
she wets her hair
wraps a towel around her
as she's heading for the bedroom chair
it's just another day.

Slipping into stockings
stepping into shoes
dipping in the pocket of her raincoat
ah, it's just another day.

At the office where the papers grow
she takes a break
drinks another coffee
and she finds it hard to stay awake
it's just another day.

So sad, so sad
sometimes she feels so sad
alone in her apartment she'd dwell
till the man of her dreams comes to break the spell.

Ah, stay, don't stand around
and he comes and he stays
but he leaves the next day
so sad
sometimes she feels so sad.

As she posts another letter to the sound of five
people gather 'round her
and she finds it hard to stay alive
it's just another day.

So sad, so sad ...

Ah, stay, don't stand around ...

Every day she takes a morning bath
she wets her hair
wraps a towel around her
as she's heading for the bedroom chair
it's just another day.

Slipping into stockings
stepping into shoes
dipping in the pockets of her raincoat
ah, it's just another day.

© 1971 MPL Communications Ltd.
Každý den ráno se vykoupe
umyje si vlasy
zabalí se do ručníku
a zamíří ke křeslu v ložnici
je to jen další den.

Vklouzne do punčoch
obuje si boty
hrabe se v kapse pláště do deště
je to jen další den.

V kanceláři, kde se papíry vrší na sebe
si dá přestávku
vypije další kávu
a zdá se jí těžké zůstat vzhůru
je to jen další den.

Tak smutno, tak smutno
někdy je jí tak smutno
sama bude žít ve svém bytě
dokud nepřijde muž jejích snů a nezlomí to prokletí.

Ach, zůstaň, nestůj jen tak
a on přichází a zůstává
ale příští den zase odchází
tak smutno
někdy je jí tak smutno.

Posílá další dopis, když právě odbíjí pět
lidé stojí kolem ní
a jí se zdá těžké zůstat naživu
je to jen další den.

Tak smutno, tak smutno ...

Ach, zůstaň, nestůj jen tak ...

Každý den ráno se vykoupe
umyje si vlasy
zabalí se do ručníku
a zamíří ke křeslu v ložnici
je to jen další den.

Vklouzne do punčoch
obuje si boty
hrabe se v kapse pláště do deště
ach, je to jen další den.

© 2003 Rigby

Oh woman, oh why
(McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytary
Linda McCartney - perkuse, doprovodný zpěv
Dave Spinozza, Hugh McCracken - kytary
Denny Seiwell - bicí

Oh woman, oh why why why why
what have I done
oh woman, oh where where where where where
did you get that gun.

Oh what have I done
what have I done.

Well I met her at the bottom of a well
well I told here I was tryin' to break a spell
but I can't get by, my hands are tied
don't why I ever got her to try myself
cause I can't get by, my hands are tied.

Oh woman, oh why why why why ...
oh what have you done
woman what have you done.

Well I am fed up with you lying cheating ways
(cheating ways)
but I get up every morning and every day
(every day)
but I can't get by , my hands are tied
don't why I want her to try myself
cause I can't get by, my hands are tied.

Oh woman, oh why why why why ...

Woman, what have I done
what have you done
what have I done.

© 1971 Northern Songs Ltd.
Ach ženo, ach proč proč proč proč
co jsem to udělal
ach ženo, ach kde kde kde kde
jsi vzala tu pistoli.

Ach, co jsem to udělal
co jsem to udělal.

Potkal jsem ji na dně studny
řekl jsem jí, že zkouším zrušit prokletí
ale nemohu se hnout, mám svázané ruce
proč jsem ji nutil, aby to se mnou zkusila
protože se nemohu hnout, mám svázané ruce.

Ach ženo, ach proč proč proč proč
ach, co jsi to udělala
ženo, co jsi to udělala.

Mám už dost tvého lhaní a podvádění
(podvádění)
ale každé ráno a každý den vstávám
(každý den)
ale nemůžu se hnout, mám svázané ruce
proč jsem ji nutil, aby to se mnou zkusila
protože se nemůžu hnout, mám svázané ruce.

Ach ženo, ach proč proč proč proč ...

Ženo, co jsem to udělal
co jsi to udělala
co jsem to udělal.

© 2003 Rigby