Kontakt

Copyright Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
1996-2021

20.4.1970 Apple STAO-3363
Nahráno: listopad 1969 - březen 1970
Producent: Paul McCartney
Obal: Linda McCartney
35:10

The lovely Linda (0:46)
That would be something (2:43)
Valentine day (1:44)
Every night (2:40)
Hot as sun (1:30)/Glasses (0:26)/Suicide (0:12)
Junk (1:57)
Man we was lonely (3:00)
Oo you (2:50)
Momma miss America (4:09)
Teddy boy (2:25)
Singalong junk (2:37)
Maybe I'm amazed (3:54)
Kreen-akrore (4:15)

The lovely Linda
(McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytary, baskytara

La la la la la lovely Linda
with the lovely flowers in her hair
la la la la la lovely Linda
with the lovely flowers in her hair.

© 1970 Northern Songs Ltd.
La la la la la nádherná Linda
s nádhernými květinami ve vlasech
la la la la la nádherná Linda
s nádhernými květinami ve vlasech.

© 2002 Rigby

That would be something
(McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytary, baskytara, tam-tam, cimbál

That would be something
really would be something
that would be something
to meet you in the fallin' rain momma'
to meet you in the fallin' rain.

Meet you in the fallin' rain
meet you in the fallin' rain.

© 1970 Northern Songs Ltd.
To by bylo něco
fakt by to bylo něco
to by bylo něco
potkat tě v dešti, holka
potkat tě v dešti.

Potkat tě v dešti
potkat tě v dešti.

© 2002 Rigby

Valentine day
(McCartney)

Paul McCartney - kytary, baskytara, bicí


Every night
(McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, akustické kytary, baskytara, bicí

Every night I just wanna go out, get out of my head
every day I don't want to get up, get out of my bed
every night I want to play out
and every day I want to do
but tonight I just want to stay in
and be with you
and be with you.

Believe me mama
every day I lean on a lamppost, I'm wasting my time
every day I lay on a pillow, I'm resting my mind
every morning brings a new day
every night that day is through
but tonight I just want to stay in
and be with you
and be with you
believe me mama oh.

© 1970 Northern Songs Ltd.
Každou noc si chci vyrazit, vyčistit si hlavu
každý den se mi nechce vstávat, vylézt z postele
každou noc chci hrát venku
a chci to i každý den
ale dnes večer chci jen zůstat doma
a být s tebou
a být s tebou.

Věř mi, holka
každý den se opírám o pouliční lampu, mrhám časem
každý den ležím na polštáři, odpočívám
každé ráno přinese nový den
každý večer ten den skončí
ale dnes večer chci jen zůstat doma
a být s tebou
a být s tebou
věř mi, holka, oh.

© 2002 Rigby

Hot as sun/Glasses/Suicide
(McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytary, varhany, maracas, baskytara, bonga, bicí, skleničky


Junk
(McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, akustické kytary, baskytara, xylofon, bicí

Motor cars, handle bars
bicycles for two
broken hearted jubilee.

Parachutes, army boots
sleeping bags for two
sentimental jamboree.

Buy buy
says the sign in the shop window
why why
says the in junk the yard.

Candlesticks, building bricks
some old and new
memories for you and me.

Buy buy ...

© 1970 Northern Songs Ltd.
Automobily, řadicí páky
jízdní kola pro dva
výročí zlomených srdcí.

Padáky, vojenské boty
spacáky pro dva
sentimentální potlach.

Kupuj, kupuj
říká značka ve výloze
proč, proč
říká ten krám na dvoře.

Svícny, cihly
staré a nové
vzpomínky pro tebe a pro mne.

Kupuj, kupuj ...

© 2001 Rigby

Man we was lonely
(McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytary, baskytara, bicí
Linda McCartney - zpěv

Man we was lonely
yes we was lonely
and we was hard pressed to find a smile.

Man we was lonely
yes we was lonely
but now were fine all the while.

I used to ride on my fast city line
singing songs that I thought were mine alone
now let me lie with my love for the time I am home.

© 1970 Northern Songs Ltd.
Člověče, byli jsme osamělí
ano, byli jsme osamělí
a byla to strašně těžké najít úsměv.

Člověče, byli jsme osamělí
ano, byli jsme osamělí
ale teď je nám pořád skvěle.

Jezdil jsem rychlou městskou linkou
zpíval písničky, o kterých jsem si myslel, že jsou jen moje
nechte mě teď ležet se svou láskou, když jsem doma.

© 2002 Rigby

Oo you
(McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, elektrická kytara, tamburina, kravská zvonec, baskytara, sprej

Look like a woman
dress like a lady
talk like a baby
love like a woman.

Oo you, oo you.

Walk like a woman
sing like a blackbird
eat like a hunger
cook like a woman.

Oo you, oo you.

Look like a woman
dress like a lady
talk like a baby
love like a woman.

Oo you, oo you.

© 1970 Northern Songs Ltd.
Vypadáš jako žena
oblékáš se jako dáma
mluvíš jako dítě
miluješ jako žena.

Oo ty, oo ty.

Chodíš jako žena
zpíváš jako kos
jíš jako bys měla hlad
vaříš jako žena.

Oo ty, oo ty.

Vypadáš jako žena
oblékáš se jako dáma
mluvíš jako dítě
miluješ jako žena.

Oo ty, oo ty.

© 2002 Rigby

Momma miss America
(McCartney)

Paul McCartney - piano, akustické kytary, elektrické kytary, baskytara, bicí


Teddy boy
(McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, kytara, baskytara, bicí, doprovodný zpěv
Linda McCartney - doprovodný zpěv

This is a story of a boy named Ted
if his mother said Ted be good, he would
she told him Ted about his soldier dad
then it made her cry, oh my.

Ted used to tell her
he could be twice as good
and he new he could
cause in his head he said.

Mommy don't worry now Teddy boy's here
taking good care of you
mommy don't worry Teddy boy's here
Teddy's gonna see you through.

Then came the day she found herself a man
Teddy turned and ran
far away
Ok.

He couldn't stand to see his mother in love
with another man
he didn't know
oh no.

He found a place where he could settle down
and from time to time
in his head, he said.

Mommy don't worry now Teddy boy's here ...

She said Teddy don't worry now mommy is here
taking good care of you
Teddy don't worry your mummy is here
mummy's gonna see you through.

This is a story of a boy named Ted
if his mother said Ted be good, he would.

© 1970 Northern Songs Ltd.
Toto je příběh o chlapci jménem Ted
kdyby jeho matka řekla, Tede buď dobrý, tak by byl
vyprávěla mu historky o jeho otci vojákovi
pak se rozplakala, ach jo.

Ted byl zvyklý jí říkat
že by mohl být dvakrát tak lepší
a věděl, že by mohl být
protože si v duchu říkal.

Mami, nedělej si starosti, Teddy je teď tady
bude se o tebe starat
mami, nedělej si starosti, Teddy je teď tady
Teddy na tebe bude dávat pozor.

Pak přišel den, kdy ji našel s nějakým mužem
Teddy se otočil a utekl
daleko
OK.

Nemohl zůstat a dívat se na svou mámu
zamilovanou do jiného muže
nepochopil
oh ne.

Našel si místo, kde se mohl usadit
a čas od času
si v duchu říkal.

Mami, nedělej si starosti, Teddy je teď tady ...

Ona říkala, Teddy, nebuď smutný, tvá máma je tady
dobře se o tebe postará
Teddy, nedělej si starosti, tvoje máma je tady
máma na tebe bude dávat pozor.

Toto je příběh o chlapci jménem Ted
kdyby jeho matka řekla, Tede buď dobrý, tak by byl.

© 2002 Rigby

Singalong junk
(McCartney)

Paul McCartney - kytary, piano, baskytara, bicí, melotron


Maybe I'm amazed
(McCartney)

Paul McCartney - sólový zpěv, piano, kytary, baskytara, bicí, doprovodný zpěv
Linda McCartney - doprovodný zpěv

Maybe I'm amazed
at the way you love me all the time
maybe I'm afraid of the way I love you
maybe I'm amazed
at the way you pulled me out of time
and hung me on a line
maybe I'm amazed
at the way I really need you.

Maybe I'm a man and maybe I'm a lonely man
who's in the middle of something
that he doesn't really understand.

Maybe I'm a man and maybe you're the only woman
who could ever help me
baby won't you help me understand?

Maybe I'm amazed
at the way you're with me all the time
maybe I'm afraid of the way I leave you
maybe I'm amazed
at the way you help me sing my song
right me when I'm wrong
maybe I'm amazed
at the way I really need you.

© 1970 Northern Songs Ltd.
Možná jsem ohromen
jak mě stále miluješ
možná se bojím toho, jak miluji já tebe
možná jsem ohromen
jak jsi mě vytrhla z běhu času
a pověsila na šňůru
možná jsem ohromen
jak tě opravdu potřebuju.

Možná jsem muž a možná jsem osamělý muž
který je uprostřed něčeho
čemu úplně nerozumí.

Možná jsem muž a možná, že ty jsi jediná žena
která by mi kdy mohla pomoci
miláčku, nepomůžeš mi to pochopit?

Možná jsem ohromen
jak jsi celou dobu se mnou
možná mám strach z toho, jak tě opouštím
možná jsem ohromen
jak mi pomáháš zpívat mou píseň
opravíš mě, když udělám chybu
možná jsem ohromen
jak tě opravdu potřebuju.

© 2002 Rigby

Kreen-akrore
(McCartney)

Paul McCartney - piano, kytara, varhany, bicí, dech
Linda McCartney - dech