Kontakt

Copyright Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
1996-2021

"A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality." John Lennon
"I dedicate this album to the future guitarists. John always played from his heart. I hope you will learn to do the same. Love, yoko."

29.9.2004 Capitol CDP-7243-8-74428-2-5
Producent: Yoko Ono
Zvuk. inženýr: Rob Stevens, Jason Inloes, Paul Goodrich
Masterig: George Marino
Obal: John Lennon, Yoko Ono, David Spindel, Alan Radu, Bob Gruen, Iain MacMillan, David Behl
Projekt. koordinátor: Tetsuo Hamada
44:02

Working class hero (4:00)
Love (2:32)
Well well well (1:17)
Look at me (2:51)
God (2:41)
My mummy's dead (1:16)
Cold turkey (3:29)
The luck of the Irish (3:41)
John Sinclair (3:22)
Woman is the nigger of the world (0:42)
What you got (2:26)
Watching the wheels (3:07)
Dear Yoko (4:07)
Real love (4:04)
Imagine (3:11)
It's real (1:08)

Working class hero
(Lennon)

John Lennon - sólový zpěv, akustická kytara

Yoko: What is it?
John: I just wanted you to go and A&R it. OK, I'll try it, OK?

As soon as you're born they make you feel small
by giving you no time instead of it all
till the pain is so big you feel nothing at all
a working class hero is something to be
a working class hero is something to be.

They hurt you at home and they hit you at school
they hate you if you're clever and they despise a fool
till you're so fucking crazy you can't follow the rules
a working class hero is something to be
a working class hero is something to be.

When they've tortured and scared you
for twenty odd years
then they expect you to pick a career
when you can't really function you're so full of fear
a working class hero is something to be
a working class hero is something to be.

Keep you doped with religion and sex and TV
you think you're so clever and classless and free
but you're still fucking peasants as far as I can see
a working class hero is something to be
a working class hero is something to be.

There's room at the top they are telling you still
but first you must learn how to smile when you kill
if you want to be like the folks on the hill
a working class hero is something to be
a working class hero is something to be.

If you want to be a hero well just follow me
if you want to be a hero well just follow me.

© 1970 Sony/ATV Songs LLC
Yoko: Co je to?
John: Chtěl jsem jen jít a nahrát to. Fajn, zkusím to, ano?

Hned jak ses narodil, vnutili ti, že jsi malý
na nic ti nedali dost času
až tvoje bolest byla tak velká, že už jsi nic necítil
hrdina dělnické třídy, to je něco
hrdina dělnické třídy, to je něco!

Doma ti ubližovali a ve škole tě bili
nenávidějí tě, když jsi chytrý, ale hlupákem pohrdají
a ty jsi úplně v prdeli, nedokážeš žít, jak oni pískají
hrdina dělnické třídy, to je něco
hrdina dělnické třídy, to je něco!

A jak tě tak trápili a naháněli ti hrůzu
dalších dvacet let
očekávali, že se nejspíš rozběhneš za kariérou
ale ty už vůbec nefunguješ a jsi podělaný strachy
hrdina dělnické třídy, to je něco
hrdina dělnické třídy, to je něco!

Opíjeli tě náboženstvím, sexem a televizí
a ty si myslíš, že jsi chytrý, beztřídní a svobodný
ale v mých očích jsi pořád jen zasraný poddaný
hrdina dělnické třídy, to je něco
hrdina dělnické třídy, to je něco!

Pořád ti opakujou, že nahoře je místo
ale nejdřív se musíš naučit smát a zabíjet
chceš-li se vyrovnat těm na kopečku
hrdina dělnické třídy, to je něco
hrdina dělnické třídy, to je něco!

Chceš-li se stát hrdinou, následuj mě
chceš-li se stát hrdinou, následuj mě.

© 2001 Rigby

Love
(Lennon)

John Lennon - sólový zpěv, akustická kytara

Love is real, real is love
Love is feeling, feeling love
Love is wanting to be loved.

Love is touch, touch is love
Love is reaching, reaching love
Love is asking to be loved.

Love is you
You and me
Love is knowing
We can be.

Love is free, free is love
Love is living, living love
Love is needing to be loved.

© 1970 EMI Blackwood Music Inc./Lenono Music
Láska je skutečnost, skutečnost je láska
láska je pocit, pocit je láska
láska je touha být milován.

Láska je dotek, dotek je láska
láska je pohlazení, pohlazení je láska
láska je otázka, jestli mohu být milován.

Láska jsi ty
ty a já
láska je vědomí
že jsme.

Láska je volnost, volnost je láska
láska je život, život je láska
láska je potřeba být milován.

© 2001 Rigby

Well well well
(Lennon)

John Lennon - sólový zpěv, akustická kytara

I took my love on out to dinner
So she could get a bite to eat
She was a-looking so much thinner
She looked so beautiful I could eat
Well, well, well
Well, well, well
Well, well, well
Well, well, well

I took my love on out to dinner
So we could get a bite to eat
Because she's looking so much thinner
She looked so beautiful I could weep
Well, well, well
Well, well, well
Well, well, well

© 1970 Sony/ATV Songs LLC

Look at me
(Lennon)

John Lennon - sólový zpěv, akustická kytara

Look at me
Who am I supposed to be?
Who am I supposed to be?
Look at me
What am I supposed to be?
What am I supposed to be?
Look at me
Oh my love, oh my love.

Here I am
What am I supposed to do?
What am I supposed to do?
Here I am
What can I do for you?
What can I do for you?
Here I am
Oh my love, oh my love.

Please look at me
Oh please look at me, my love.
Here I am
Oh my love.

Who am I?
Nobody knows but me
Nobody knows but me
Who am I?
Nobody else can see
Just you and me
Who are we?
Oh my love, oh my love, oh my love.

© 1970 Sony/ATV Songs LLC

God
(Lennon)

John Lennon - sólový zpěv, akustická kytara

I had a message from above
and I'm here to tell you
That this message concerns our love
The angels must have sent me to deliver this to you
Now hear me now, brothers and sisters.

God is a concept
by which we measure our pain
I'll say it again
God is a concept
by which we measure our pain
Yes we do.

I don't believe in magic
I don't believe in I-ching
I don't believe in Bible
I don't believe in tarot
I don't believe in Hitler
I don't believe in Jesus
I don't believe in Kennedy
I don't believe in Buddha
I don't believe in Mantra
I don't believe in Gita
I don't believe in Yoga
I don't believe in kings
I don't believe in Elvis
I don't believe in Dylan
I don't believe in Beatles.

I just believe in me
and that's reality
yes it is.
Do you read me brother?
I had a concept ...

© 1970 Sony/ATV Songs LLC

My mummy's dead
(Lennon)

John Lennon - sólový zpěv, akustická kytara

My mummy's dead
I can't get it through my head
though it's been so many years
my mummy's dead
I can't explain
so much pain
I could never show it
my mummy's dead.

© 1970 Sony/ATV Songs LLC
Moje máma zemřela
nemohu na to zapomenout
i když to bylo před mnoha lety
moje máma zemřela
nemohu to pochopit
tolik bolesti
jsem nikdy neviděl
moje máma zemřela.

© 2001 Rigby

Cold turkey
(Lennon)

John Lennon - sólový zpěv, akustická kytara

Temperature's rising
fever is high
can't see no future
can't see no sky.

My feet are so heavy
so is my head
I wish I was a baby
I wish I was dead.

Cold turkey has got me on the run.
Cold turkey has got me on the run.

My body is aching
goose-pimple bone
I can't see nobody
leave me alone.

My eyes are wide open
I can't go to sleep
one thing I'm sure of
I'm in at the deep freeze.

Cold turkey has got me on the run.
Cold turkey has got me on the run.

Thirty-six hours
rolling in pain
praying to someone
free me again.

I'll be a good boy
please make me well
I promise you anything
out of this hell.

Cold turkey has got me on the run.
Cold turkey has got me on the run.
Cold turkey has got me on the run.
Cold turkey has got me on the run.

© 1969 Sony/ATV Songs LLC
Teplota stoupá
mám vysokou horečku
nevím, co se stane
nevidím žádný nebe.

Necítím nohy
hlava mi třeští
chtěl bych být dítě
chtěl bych umřít.

Studený krocan mě honí.
Studený krocan mě honí.

Jsem jako rozlámaný
naskakuje mi husí kůže
kde je moje tělo
nechte mě bejt.

Oči mám dokořán
nedá se tak spát
jedno je jistý
jsem jako led.

Studený krocan mě honí.
Studený krocan mě honí.

Třicet šest hodin
svíjím se bolestí
modlím se k někomu
vysvoboď mě zase.

Budu už hodný
jenom ať je mi líp
slíbím ti cokoli
zbav mě toho pekla.

Studený krocan mě honí.
Studený krocan mě honí.
Studený krocan mě honí.
Studený krocan mě honí.

© 2001 Rigby

The luck of the Irish
(Lennon-Ono)

Nahráno: 1971 Ann Arbor
John Lennon - sólový zpěv, akustická kytara
Yoko Ono - sólový zpěv

Need a stool, really.
OK. One two three, one two three.

If you had the luck of the Irish
you'd be sorry and wish you were dead
you should have the luck of the Irish
and you'd wish you was English instead!

A thousand years of torture and hunger
drove the people away from their land
a land full of beauty and wonder
was raped by the British brigands!
Goddamn! Goddamn!

If you could keep voices like flowers
there'd be shamrock all over the world
if you could drink dreams like Irish streams
then the world would be high as the mountains of mourne.

In the 'Pool they told us the story
how the English divided the land
of the pain and the death and the glory
and the poets of old Ireland.

If we could make chains with the morning dew
the world would be like Galway Bay
let's walk over rainbows like leprechauns
the world would be one big Blarney stone.

Why the hell are the English there anyway
as they kill with God on their side
blame it all on the kids and the IRA
as the bastards commit genocide!
Aye! Genocide!

You should have the luck of the Irish
you'd be sorry and wish you were dead
you should have the luck of the Irish
and you'd wish you was English instead!
One more time!

If you had the luck of the Irish
you'd be sorry and wish you were dead
you should have the luck of the Irish
and you'd wish you was English instead!
Yes you'd wish you was English instead!

John: We came here not only to help John and to spotlight what's going on, but also to show and to say to all of you that apathy isn't it, and that we can do something. OK, so Flower Power didn't work. So what. We start again.

© 1972 Lenono Music and Ono Music/EMI Blackwood Music Inc./Ono Music
Potřebuješ židli, opravdu.
Fajn. Raz dva tři, raz dva tři.

Kdybys měl štěstí Irů
litoval bys a přál by sis být mrtvý
měl bys mít štěstí Irů
a pak by sis přál být místo toho Angličanem!

Tisíc let mučení a hladu
vyhnalo lidi pryč z jejich země
ze země plné krásy a zázraků
co byla znásilněná britskými brigádami!
Zatraceně! Zatraceně!

Kdybyste měli hlasy jako květiny
na celém světě by vyrostly trojlístky
kdybyste mohli pít sny jako irské potůčky
pak by svět byl vysoký jako hora smutku.

V Liverpoolu nám vyprávěli legendu
jak Angličané rozdělili zemi
o bolesti, smrti a cti
a básnících starého Irska.

Kdybyste mohli udělat řetěz z ranní rosy
svět by byl jak záliv Galway
procházejme se po duze jako skřítkové
svět by byl jeden velký blarnejský kámen.

Proč tohle Angličané kruci dělají
když zabíjejí s Bohem na své straně
obviňují z toho všeho děti a IRA
když se ti bastardi dopustí genocidy!
Ach! Genocidy!

Kdybys měl štěstí Irů
litoval bys a přál by sis být mrtvý
měl bys mít štěstí Irů
a pak by sis přál být místo toho Angličanem!
Ještě jednou!

Kdybys měl štěstí Irů
litoval bys a přál by sis být mrtvý
měl bys mít štěstí Irů
a pak by sis přál být místo toho Angličanem!
Ano, přál by sis být místo toho Angličanem!

John: Přišli jsme sem nejen pomoci Johnovi a posvítit vám reflektorem, ale také ukázat a říci vám všem, že nejsme lhostejní, že můžeme něco dělat. Fajn, tak Květinová síla nefunguje. Tak co. Začneme znovu.

© 2002 Beatle & Rigby

John Sinclair
(Lennon)

John Lennon - sólový zpěv, akustická kytara

This song I wrote for John Sinclair.
OK, 'John Sinclair', nice and easy now.
Sneaky. One two, one two three four.

It ain't fair, John Sinclair
in the stir for breathing air
won't you care for John Sinclair
in the stir for breathing air
let him be, set him free
let him be like you and me.

They gave him ten for two
what else can the judge Columba do
we got to, got to, got to, got to
got to, got to, got to, got to
got to, got to, got to, got to, got to
go to, got to set him free.

If he was a soldier man
shooting gooks in Vietnam
if he was the CIA
selling dope and making hay
he'd be free, they'd let him be
breathing air, like you and me.

They gave him ten for two
what else can the judge Columba do
we got to, got to, got to, got to
got to, got to, got to, got to
got to, got to, got to, got to, got to
go to, got to set him free.

They gave him ten for two
and they got Ali and Otis too
we got to, got to, got to, got to
got to, got to, got to, got to
got to, got to, got to, got to, got to
go to, got to set him free.

Was he jailed for what he done
or representing everyone
free John now, if we can
from the clutches of the man
let him be, lift the lid
bring him to his wife and kids
all right.

They gave him ten for two
what else can the bastards do
we got to, got to, got to, got to
got to, got to, got to, got to
got to, got to, got to, got to, got to
go to, got to set him free, free.

© 1972 Sony/ATV Songs LLC
Tuto píseň jsem napsal pro Johna Sinclaira.
Tak, 'John Sinclair', teď hezky pomalu.
Zvolna. Raz dva, raz dva tři čtyři.

To není fér, Johne Sinclaire
tolik křiku pro dýchání vzduchu
nezajímá vás John Sinclair
ve středu rozruchů pro dýchání vzduchu
nechte ho být, osvoboďte ho
nechte ho být jako ty a já.

Dali mu deset za dva
co jiného mohli soudci dělat
my ho, my ho, my ho, my ho
my ho, my ho, my ho, my ho
my ho, my ho, my ho, my ho, my ho
my ho, my ho dostaneme ven.

Kdyby to byl voják
a střílel ve Vietnamu rákosáky
kdyby byl u CIA
prodával drogy a pěstoval trávu
nechali by ho být, byl by volný
dýchal by vzduch tak jako ty a já.

Dali mu deset za dva
co víc mohli soudci dělat
my ho, my ho, my ho, my ho
my ho, my ho, my ho, my ho
my ho, my ho, my ho, my ho, my ho
my ho, my ho dostaneme ven.

Dali mu deset za dva
to dostal Ali Otis také
my ho, my ho, my ho, my ho
my ho, my ho, my ho, my ho
my ho, my ho, my ho, my ho, my ho
my ho, my ho dostaneme ven.

Zavřeli ho za to, co dělal
zastupujíce každého
osvobodíme Johna, jak nejdřív to půjde
ze spárů toho člověka
osvoboďte ho, zvedněte víko
vraťte ho k jeho ženě a dětem
jasný.

Dali mu deset za dva
co víc mohli ti bastardi udělat
my ho, my ho, my ho, my ho
my ho, my ho, my ho, my ho
my ho, my ho, my ho, my ho, my ho
my ho, my ho dostaneme ven, ven.

© 2002 Beatle & Rigby

Woman is the nigger of the world
(Lennon-Ono)

John Lennon - sólový zpěv, akustická kytara

Woman is the nigger of the world
yes she is, think about it
woman is the nigger of the world
if you don't believe me
take a look at the one you're with.

© 1972 Lenono Music and Ono Music/EMI Blackwood Music Inc./Ono Music
Žena je negrem světa
ano, je, přemýšlej o tom
žena je negrem světa
jestli mi nevěříš
podívej se na tu svoji.

© 2002 Beatle & Rigby

What you got
(Lennon)

John Lennon - sólový zpěv, akustická kytara

Don't wanna be a drag, don't want to bring you down
everybody got a bag, now it rolls
I know you're hurtin', just want it before
don't want to be a drag, don't want to be a bore.

You know a shaggy dog, her mother truckin' back to me
don't want to be a drag, underneath the apple tree
don't want to be a drag, no, no puttin' me down
everybody got a bag, but now I know you don't.

You don't know what you got, until you lose it
you don't know what you got, until you lose it
you don't know what you got, until you lose it
oh mama, mama, mama give me one more chance.

Saturday night and I just got to rip it up
every little Sunday I just want to give it up
Monday morning I just wanna run away
you know it's such a drag, just to face another day.

You don't know what you got, until you lose it
you don't know what you got, until you lose it
you don't know what you got, until you lose it
oh baby, baby, baby give me one more chance.

© 1974 EMI Blackwood Music Inc./Lenono Music

Watching the wheels
(Lennon)

John Lennon - sólový zpěv, akustická kytara

People say I'm crazy
doing what I'm doing
they give me all kinds of warnings
to save me from ruin
when I say that I'm O.K.
well they look at me kind of strange
surely you're not happy now
you no longer play the game.

People say I'm lazy
dreaming my life away
well they give me all kinds of advice
designed to enlighten me
I tell them that I'm doing fine
watching shadows on the wall
don't you miss the big time boy
you're no longer on the ball.

I'm just sitting here making the wheels
go round and round
I love to watch them roll
no longer riding on the merry-go-round
I just had to let it go.

People asking questions
lost in confusion
well I tell them there's no problem
only solutions
well they shake their heads and they look at me
as if I've lost my mind
I tell them there's no hurry
I'm just sitting here doing time.

I'm just sitting here ...

© 1980 EMI Blackwood Music Inc./Lenono Music
Lidi říkaj, že jsem blázen
dělám si, co chci
všemožně mě chráněj
abych nebyl troska
když říkám, že jsem OK
divně se koukají
ta hra už končí
což vás jistě nepotěší.

Lidi říkaj, že jsem línej
celý život jenom sním
všemožně mi radí
aby mě mohli osvítit
když říkám, že se mám fajn
tak čerta na zeď malují
abys ten čas hochu nepropás
už nejsi dávno na koni.

Já tu jen tak sedím a na kruhy koukám
jak se kolem dokola točí
fakt mám rád, jak se točí
připadám si jako na kolotoči
jen bych je měl nechat být.

Lidi otázky kladou
sami ve zmatku ztracení
já říkám, to není problém
je jen řešení
hlavou vrtí a myslí
že jsem se pominul
když jim říkám, ať zpomalí
já jen sedím a sleduju čas.

Já tu jen tak sedím ...

© 2001 Rigby

Dear Yoko
(Lennon)

John Lennon - sólový zpěv, akustická kytara

Even after all these years
I miss you when you're not here
I wish you were here my dear Yoko.
Even if it's just a day
I miss you when you're away
I wish you were here today dear Yoko.

Even if it's just one night
I miss you and it don't feel right
I wish you were here tonight dear Yoko.
Even if it's just an hour
I wilt just like a fading flower
ain't nothing in the world like our love dear Yoko.

Oh Yoko
I'll never, ever, ever, ever, ever gonna let you go.
Oh Yoko
I'll never, ever, ever, ever, ever gonna let you go.

Even when I'm miles at sea
and nowhere is the place to be
your spirit's watching over me dear Yoko.
Even when I watch T.V.
there's a hole where you're supposed to be
there's nobody lying next to me dear Yoko.

Even after all this time
I miss you like the sun don't shine
without I'm a one track mind dear Yoko.
After all is really said and done
the two of us are really one
the gods have really smiled upon our love dear Yoko.

Oh Yoko
I'll never, ever, ever, ever, ever gonna let you go.
Oh Yoko
I'll never, ever, ever, ever, ever gonna let you go.

Oh Yoko
I'll never, ever, ever, ever, ever gonna let you go.
Oh Yoko
I'll never, ever, ever, ever, ever gonna let you go.

© 1980 EMI Blackwood Music Inc./Lenono Music

Real love
(Lennon)

John Lennon - sólový zpěv, akustická kytara

All the little boys and girls
living in this crazy world
all they really needed from you
is maybe some love.

All the little girls and boys
playing with their little toys
all they really needed from you
is maybe some love.

Why must we be alone?
Why must we be alone?
Yes it's real, well it's real life.

I don't expect you to understand
the kingdom of Heaven is in your hands
I don't expect you to wake from your dream
too late for crying now, it seems.

All your little plans and schemes
nothing but a bunch of dreams
all you really needed to do
is maybe some love.

Why must we be alone?
Why must we be alone?
It's real life, yes it's real life.

All the little boys and girls
living in this crazy world
all they really needed from you
is maybe some love.

All the little girls and boys
playing with their little toys
all they really needed from you
is maybe some love.

Why must we be alone?
Why must we be alone?
It's real life.

© 1979 EMI Blackwood Music Inc./Lenono Music
Všechny malé holčičky a kluci
žijí v tomto divokém světě
všechno, co by od tebe opravdu chtěli
je snad jen trochu lásky.

Všechny malé holčičky a kluci
si hrají se svými malými hračkami
všechno, co by od tebe opravdu chtěli
je snad jen trochu lásky.

Proč musíme být sami?
Proč musíme být sami?
To je opravdový život, skutečně.

Nečekám, že porozumíte
království nebeské máte ve svých rukách
nečekám, že vás vzbudím ze sna
už je pozdě na pláč, jak se zdá.

Všechny moje malé plány a návrhy
se ztratily jako nějaké zapomenuté sny
zdá se, že vše, co jsem opravdu dělal
bylo to, že jsem čekal na tebe.

Proč musíme být sami?
Proč musíme být sami?
To je opravdový život, skutečně.

Všechny malé holčičky a kluci
žijí v tomto divokém světě
všechno, co by od tebe opravdu chtěli
je snad jen trochu lásky.

Všechny malé holčičky a kluci
si hrají se svými malými hračkami
všechno, co by od tebe opravdu chtěli
je snad jen trochu lásky.

Proč musíme být sami?
Proč musíme být sami?
To je opravdový život.

© 2005 Rigby

Imagine
(Lennon)

Nahráno: 1971 Apollo
John Lennon - sólový zpěv, akustická kytara

Imagine there's no heaven
it's easy if you try
no hell below us
above us only sky
imagine all the people
living for today.

Imagine there's no countries
it isn't hard to do
nothing to kill or die for
and no religion too
imagine all the people
living life in peace.

You may say I'm a dreamer
but I'm not the only one
I hope someday you'll join us
and the world will live as one.

Imagine no possessions
I wonder if you can
no need for greed or hunger
a brotherhood of man
imagine all the people
sharing all the world.

You may say I'm a dreamer
but I'm not the only one
I hope someday you'll join us
and the world will live as one.

Thank you.

© 1971 EMI Blackwood Music Inc./Lenono Music
Představ si, že není nebe
to je docela snadné
žádné peklo pod námi
nad námi jen obloha
představ si, že všichni lidé
žijí pro dnešní den.

Představ si, že nejsou státy
to není nijak těžké
není proč zabíjet a umírat
a taky není náboženství
představ si, že všichni lidé
žijí život v míru.

Můžeš říct, že jsem snílek
ale nejsem jediný
doufám, že jednou se k nám přidáš
a svět bude jako jeden.

Představ si, že není majetek
schválně, jestli to dokážeš
není důvod k chamtivosti a hladu
všichni lidé jsou bratři
představ si, že všichni lidé
se dělí o celý svět.

Můžeš říct, že jsem snílek
ale nejsem jediný
doufám, že jednou se k nám přidáš
a svět bude jako jeden.

Děkuju.

© 2001 Rigby

It's real
(Lennon)

John Lennon - akustická kytara


© EMI Blackwood Music Inc./Lenono Music